En bro til livet

af Foredrag

Indhold

”Hvor to eller flere er sammen om noget der ligger udenfor dem selv,
der bygges der bro til livet”.

Det er sådan, jeg formulerer de frie skoles og dermed et hvert levende fællesskabs opgave. Det vil sige: At bringe mennesker sammen om noget der er større end dem selv, og som de (måske) havde glemt.

Men nu hvor de står midt i det, siger; ”Ja – det var lige hvad jeg savnede”.

Det er en tankegang der knytter an til den grundtvigske højskoletradition. Her er tanken,
at vi kun bliver klogere på livet ved at holde af det – og ved at leve det. Skridt for skridt
kan vi tydeligere og tydeligere erfare, hvad livets væsen og mening er.

Ikke fordi de frie skoler har patent på denne form for liv; men den er i sit væsen eksponent for et liv der er hindsides behandling, stigmatisering og såkaldt nytteværdi-tænkning.

Det som virkelig levende fællesskaber kan, er at være med til, det er at skabe rum for et menneskeligt møde. For det er i nærværet, kimen til det nye ligger. Og hvor mennesker ser hinanden og livet som det er og ikke som det ”burde” være, der finder vi en naturlig helende virkning. En heling, der gør det muligt at løsne bundne kræfter og se sit liv i et nyt lys, midt
i den kendte dagligdag, hvor den enkelte lever og bor.

Den personlige udvikling, modning og vækst sker i spændingen mellem det almene og grundmenneskelige på den ene side og fagligheden og dygtiggørelsen på den anden side. Menneskelige fællesskaber skal i samværet være gennemsyret af denne vekselvirkning.

Hvor det sker vækkes og styrkes livsmodet, og vi oplever glæden ved at være til og turde tage udfordringerne op, midt i livets glæder og sorger.

Sagt med Grundtvigs ord fra ”Jeg kender et land”

”O vidunder-tro!
Som slår over dybet den hvælvende bro,
der isgangen trodser i buldrende strand,
fra dødninge-hjem til de levendes land”.

For hvem

Foredraget “EN BRO TIL LIVET” er udsprungen af flere års arbejde med højskole og voksenundervisning, samt min tid som friskoleleder og friskoleforælder.

Henvender sig som sådan til mennesker der er optaget af undervisning, der ikke er

båret af en ideologi, men af nærværet og det menneskelige møde – kort sagt af

glæden ved at være til og derigennem dygtigøre sig.

Spørgsmålet er: Hvordan kommer vi i kontakt med livet?

For det gælder ikke om, at finde ud af livet – men ind i det!

Pris

Som foredrag kr. 3.800,-
plus kørselsgodtgørelse – statens høje takst.

Du er altid velkommen til at kontakte undertegnede
for yderlig oplysninger og en uforpligtende samtale.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *