Kurser

Livet er et livslangt “kursus”

Skriv til mig

Ronald Risvig tilbyder rejsekurser som optakt til Færørejser. Varigheden og indholdet af kurset aftales i det konkrete tilfælde. Ligeså tilbydes der kurser over en eller flere dage, hvor Ronald Risvig foredragsemner udfoldes.

Foredraget om MATADOR OG KRISTENDOM har været afholdt flere gange som temadag og ligeså flere gange som 5-7 dages kursus i samarbejde med højskoler. På højskolekurset sættes Matador ind i en historiske sammenhæng   sammen med grundtemaer i Risvig´s foredrag, der udfoldes over kursets dage, ligesom der vises klip fra serien. Ved højskolekurser medvirker  også andre foredragsholdere, der bl.a. formidler Matadortidens historie i Danmark og Europa, samt tidens litteratur og musik Der indgår også en udflugt på en af dagene Forhør nærmere om muligheder for et kursus, der måtte have jeres interesse.

LIVSFORTÆLLING – En guide til afklaring og retning

Hvad giver mit liv mening og retning og hvilke værdier er væsentlige?

Det er nogle af de helt centrale spørgsmål for os mennesker. Ikke mindst i en tid,
hvor mange oplever stor omskiftelighed i tilværelsen.
Her er ”Dit livs fortælling” en guldgrube til indsigt og nye erkendelser, personlig modning, vækst og fornyet livsmod- og glæde.
Den enkelte får gennem forløbet ”fremkaldt” sit livs fortælling så der kan reflekteres mere afklaret. Særlige hændelser får øget opmærksomhed  og er med til at give en dybere forståelse af; ”Hvem er jeg og hvor står jeg i mit liv lige nu og hvad er mine værdier”
Vi spejler livsfortællingerne i bl.a. litteratur, musik og film og får på den måde sat vort eget liv i perspektiv.
Foruden at arbejde med personlig afklaring giver forløbet mulighed for at opøve større opmærksomhed, nærvær og evnen til at lytte aktiv.
Der veksles mellem oplæg og sammenfatning samt individuel, gruppe og fælles øvelser/arbejde.

 

Kursusforløbet kan f.eks. afholdes over en weekend enten fredag-lørdag
eller fredag-søndag med eller uden internat.
Det kan også forløbe over 5 – 7 dage.

 

Livsfortælling og trosbiografi

Kurset bygges op kurset Livsfortælling (se dette) men arbejdet sættes ind i en
kristen religiøs tydning så menneskeliv og tro opleves som sider af samme sag.
Nemlig hvad vil det sige at være menneske og leve med troen som følgesvend
og kompas. Og hvordan kommer det enkelte menneske overens med en kristen tilværelsesforståelse i lyset af sit eget livs fortælling?

Kristen litteratur og temaer inddrages sammen med anden litteratur, film, digte mv.

Flere af foredragene kan arrangeres som temadage,
med oplæg, film, samtale og debat.

Det gælder f.eks.
MATADOR – en folkelig prædiken
Babettes Gæstebud
Færøerne

Eller måske har du selv forslag…

Ronald Risvig har mange års erfaring i tilrettelægning og udførelse af
det vi traditionelt kalder højskolekurser, og stiller sig til rådighed for
udvikling af og medvirken i sådanne forløb fra få til flere dage.

Jeg samarbejder med højskoler, sognemenigheder og andre interesserede, herunder private grupper omkring færørejser, hvor jeg kommer med et oplæg, ud fra jeres ønsker, tanker og ideer. Den endelige tilrettelæggelse sker i et samarbejde.

Det kan være rejser med  kurser inden afrejsen -af 2-4 dages varighed med internat. Ligesom det kan være optakts-og temadage f.eks. to gange en dag uden internat. Alt sammen efter aftale.

Se eksempel på et kursusforløb her- (Færøerne 2017)