Terapi

Når du tør være den du er, er forandringen sket.

Skriv til mig

”Når du tør være den du er, da er forandringen allerede sket”
Bent Falk – psykoterapeut og forfatter

De fleste mennesker kommer på et eller andet tidspunkt i en livssituation, der kan synes svær at overskue og kan derfor have brug for at søge hjælp hos en terapeut. Terapeuten kan træde ind som det professionelle medmenneske og en person der har indlevelse og medfølelse, kombineret med faglig indsigt og holdning og den rette distance til de områder som den hjælpesøgende ønsker belyst. At skabe øget selvindsigt så den enkelte blive bedre til at hjælpe sig selv også efter terapien er slut. At opøve evnen til nærvær og bringe den enkelte i kontakt med sig selv og andre uden fordomme og forventninger til hvordan ”man” bør være. At opøve evnen til at være tydelig, kunne sætte grænser, skabe kontakt og handle konstruktivt og at hjælpe den der søger hjælp til at finde frem til:

Hvad vil jeg?
Hvad kan jeg gøre for at opnå det?
Hvad vil jeg gøre for at opnå det?

Honorar for individuel samtale – 50 min: Kr. 600,-

Terapiforløbet aftales mellem den der søger hjælpog undertegnede

Ring gerne for en uforpligtende samtale.

Hvad er sjælesorg?

Sjælesorg går ud på gennem samtale med mennesker at hjælpe dem til rette med deres tro, når de kommer i vanskeligheder med den. Der er flere ting der kan komme til at rokke ved et menneskes tro; For eksempel en moralsk konflikt eller en vanskelighed ved at forlige sig med en bestemt kirk
elig retnings udlægning af den bibelske tekst. Sjælesorg i ovennævnte betydning kan godt kombineres med psykoterapi, da det gælder om at se på det hele menneske, hvor værdier, samfund, tro/ religion indvirker på hele personlighedens livssituation. Terapeuten er her en samtalepartner eller sparringspartner i en eksistentiel samtale med et menneske der er kommet i vildrede om sine valg og orientering i livet, og som forsøger at hjælpe sig med troens kompas.

Læs også under: ”Terapi”

Honorar for individuel samtale – 50 min: Kr. 600,-
Terapiforløbet aftales mellem den der søger hjælp og undertegnede.

Ring gerne for en uforpligtende samtale.